Философия - Цели

Когато се чувстваш у дома. Това е подходящия имот.

Целта на И Ар Би пропърти сървисиз е да поддържа нейният клиентски ориентиран фокус, като цели създаване и развитие на солидни дълготрайни взаимоотношения със своите  клиенти, както индивидуални, така и корпоративни, посредством предоставянето на високо качествено цялостно обслужване.

Образцовите организация и работа на компанията създават продуктивна работна среда, в която се насърчават уменията, инициативата и непрекъснатото развитие на лично ниво. Различните й процедури и операции се базират на професионален опит и качество, в съответствие със стандартите и принципите на динамичната банкова група Юробанк, към която принадлежи.