Профил

И АР Би пропърти сървисиз София. Вашият доверен партньор, когато се нуждаете от услуги в областта на недвижимите имоти.

И Ар Би Пропърти Сървисиз София е дъщерно дружество на Юробанк Груп, като капиталовата структура е разделена между Юробанк Ергасиас - 80 % и Юробанк Пропърти Сървисиз Гърция – 20 %. Нашата компания е доставчикът на услуги, свързани с недвижими имоти в България, за Юробанк Груп, банкова група, която активно функционира в седем държави. В Гърция, Юробанк е един в от четирите основни стълба на банковата система. 

Високо образовани, опитни и сертифицирани служители
Нашата компания има сериозно присъствие в сектора на предоставяне на услуги, свързани с недвижими имоти в България. Посредством нашите високо квалифицирани, опитни и сертифицирани експерти, ние предоставяме висококачествени цялостни услуги, свързани с недвижими имоти, предимно на Пощенска банка, но също и на външни клиенти.

Ние изготвяме повече от 8 000 оценки годишно
И Ар Би пропърти сървисиз отстоява своята конкурентна позиция сред най- добрите компании на пазара на недвижими имоти в България като извършва над 8 000 оценки годишно. 

Нашата компания разполага със задълбочено познаване на пазара на недвижими имоти в България, а също и в други страни от Централна и Източна Европа посредством своите местни подразделения. 

И Ар Би пропърти сървисиз София се стреми да се превърне в „Регулирана от RICS" фирма в България, а също и сертифицирана от Камарата на независимите оценители в България компания.


Ние задоволяваме вашите нужди посредством предлагане на широк спектър от услуги


Като един от лидерите в сектора за недвижими имоти, ние предлагаме пълен спектър от услуги в България, най- вече в областта на оценяването и посредничеството при продажбата на недвижими имоти. Компанията е активна в следните области:

  • Консултантски услуги в областта на недвижимите имоти
  • Проучване на пазара
  • Оценки
  • Брокерски услуги
  • Управление на имоти и съоръжения
  • Корпоративно недвижимо имущество
  • Управление на активи
  • Техническо обслужване;
  • Собственост на групата;