Групата на Юробанк

Групата на Юробанк е динамична банкова организация активна в шест страни, с общи активи в размер на 57.3 милиарда евро и 13 209 служители.

От основаването си през 1990 г. в своя растеж Юробанк Груп е достигнала позицията на една от водещите банкови групи в Гърция.

С общо мрежа от 653 клона в Гърция и чужбина Групата предлага широка гама от финансови продукти и услуги на своите корпоративни клиенти и малък бизнес.

В Гърция Юробанк е една от четирите най-големи системни банки, с две отделни клонови мрежи – Юробанк клонове и нови TT клонове, както и специализирани бизнес центрове, мрежа от клонове за частно банкиране и канали за електронни услуги, печелещи награди. Философията на групата е съсредоточена върху предлагането на висококачествени услуги на своите клиенти.

Групата също така притежава стратегическа позиция в бизнес банкиране и търговията на дребно в България и Сърбия, и предлага разнообразни Wealth Management услуги в Кипър, Люксембург и Лондон.

 
Ключови групови показатели €bn
Общо отпуснати кредити 45.3
Депозити 37.6
Общо активи 57.3
Общо собствен капитал 5.1
Клонова мрежа  653
Гърция 373
Международен 280

Данни  към  30 Септември 2018 г.

Акционерна структура %
Институционални и частни акционери 97.6
Фонд финансова стабилност на Гърция 2.4
Данни към 1-ви декември 2015 г.

Извън основната си бизнес дейност, групата е разработила дейности за социална отговорност,  в отговор на потребностите на общностите в които оперира. За тази цел, групата се фокусира върху програми и инициативи в области на образованието, общество, култура, иновациите и младежко предприемачество. В сътрудничество с установени институции и организации, като поставя основен акцент върху опазването на околната среда, инициативи на национално и международно ниво.