Международна дейност

Нашата международна мрежа е на вашите услуги

Гърция
Eurobank Property Services S.A.
7, Eslin and 20, Amaliados str.
GR 115 23, Athens
Greece
Tel. :  +30 211 88 09 393, +30 211 88 09 386
Fax. : +30 211 88 09 389
e-mail: eurobankpropertyservices@eurobank.gr

Румъния
В Румъния, нашата Компания функционира като дъщерна кампания на Юробанк Пропърти Сървисиз АД и предлага пълен обхват услуги в областта на недвижимите имоти.


Информация за контакт:
Eurobank Property Services S.A.
6A Dimitrie Pompeiu Blvd, Olympus House, Fifth Floor 
Bucharest, District 2 
Romania
Tel:  +40 21 308 6100
Fax: +40 21 327 6954
e-mail: info@eurobankpropertyservices.ro

Сърбия
В Сърбия, нашата Компания функционира като дъщерна кампания на Юробанк Пропърти Сървисиз АД и предлага пълен обхват услуги в областта на недвижимите имоти.


Информация за контакт:
ERB Property Services d.o.o. Belgrade
Takovska 38/40
11000, Belgrade
Serbia
Tel:  +381 11 333 2344
e-mail: info@erbpropertyservices.rs