Оценки

И АР Би пропърти сървисиз София. Вашият доверен партньор, когато се нуждаете от услуги в областта на недвижимите имоти.

Екипът ни от оценители притежава огромен опит при предоставянето на цялостни услуги в областта на недвижимите имоти не само на Пощенска банка, а също така и на външни клиенти (главно защото извършваме повече от 8 000 оценки годишно чрез мрежата от инженери, мнозинството от които сертифицирани от CIAB и/ или RICS).

По конкретно, услугите, които предлагаме включват:
  • Доклад за оценка на имоти, обезпечаващи кредити и за счетоводни цели, на база международни счетоводни стандарти
  • Количествено стойностни сметки и доклади за степента на извършените работи за финансови цели
  • Създаване на цялостни оценителски решения, които се фокусират върху поддръжката и специфичните изисквания на групата
  • Контрол на съответствието с Оценителските стандарти (RICS & EVS)