Корпоративни недвижими имоти

И АР Би пропърти сървисиз София. Вашият доверен партньор, когато се нуждаете от услуги в областта на недвижимите имоти.

Корпоративни недвижими имоти водят стратегическо планиране за управление на недвижимите имоти с цел покриване на оперативните изисквания на компанията по най-добрия възможен начин, както и увеличаване на стойността на компанията чрез нейните имоти.

То включва следното:

  • Списък на всички бизнес единици.
  • Списък на всички недвижими имоти, използвани за оперативни цели.
  • Приспособяване на сградното пространство, за да отговаря на нуждите за настаняване.
  • Стратегическо планиране за оптимално управление на оперативните и неоперативните имоти
  • Оптимизиране и рационализиране на корпоративни имоти с цел да се освободят средства за основните бизнес цели.
  • Като част от корпоративните недвижими имоти, ние също извършваме проучвания базирани на оперативните, финансови и стратегически изисквания на компанията и  последващо  сравнително представяне и оценка на алтернативните варианти.