Имоти на групата

И АР Би пропърти сървисиз София. Вашият доверен партньор, когато се нуждаете от услуги в областта на недвижимите имоти.

Нашата компания, използвайки своя опит и ноу-хау в сферата на недвижимите имоти осигурява на Пощенска банка и нейните дъщерни дружества услуги в сферата на недвижимите имоти. Конкретно тя играе ролята на съветник, планирайки и изпълнявайки дейности насочени към най-оптималното използване на техните недвижими. Тя отговаря за популяризирането на продажби и наеми на наличните имоти и изпълнението на свързаните процеси.
Нещо повече, тя се стреми да намери подходящи недвижими имоти, както и договаря споразуменията при разширяване клоновата мрежа на Пощенска банка, а също и  офис пространства, които отговарят на нуждите на звената и дъщерните дружества на групата.