Управление на имоти и съоръжения

И АР Би пропърти сървисиз София. Вашият доверен партньор, когато се нуждаете от услуги в областта на недвижимите имоти.

Нашият екип от експерти по Управление на имоти и съоръжения (архитекти, механици, строителни и топографски инженери) предоставя интегрирани услуги за управление, насочени към  запазване търговската стойност на имота и гаранция за неговото оптимално функциониране.Ние също така предоставяме услуги за управление на търговски центрове, жилищни комплекси, офис сгради и такива със смесено предназначение.

Услугата управление на имоти включва:

 • Управление на общите части:
  • Мониторингови операции.
  • Мониторинг и разпределяне на общите разходи.
  • Отчети в съответствие с потребителски заявки.
 • Лизингово управление от името на собствениците:
  • Лизингова подготовка.
  • Лизингов мониторинг.
  • Проследяване състоянието на наетата собственост.
  • Докладване на собствениците в регулярни интервали.
  • Предаване на имотите на наемателите.
 • Услугата управление на съоръжения включва:
  • Поддръжка на сгради и електромеханични инсталации.
  • Управление на дейности по възстановяване, реконструиране и подобряване.
  • Управление на съоръжения.
  • Осигуряване на оптимално функциониране на имота в съответствие с нуждите на потребителя.
  • Месечно отчитане пред собствениците относно работата и състоянието на имота.