Консултации в областта на недвижимите имоти

Нашият екип за  консултации в областта на недвижимите имоти предлага на нашите клиенти както корпоративни, така и частни лица, широк спектър консултантски услуги, свързани с използването и управлението на недвижимите имоти, в това число:

  • Пред проектни проучвания (Feasibility studies) относно строителни проекти,
  • Проучване на местния пазар (търсене и предлагане),
  • Определяне на най-печалившите и най-добрите използвани практики,
  • Проучвания за развитие и жизнеспособност
  • Оценки за трети страни
  • Управление на фондове (Инвестиционна стратегия / Оценка на инвестиция/ Управление на портфейли)