Управление на активи

И АР Би пропърти сървисиз София. Вашият доверен партньор, когато се нуждаете от услуги в областта на недвижимите имоти.

Имотните портфейли са записани в детайли и техните технически, физически и финансови характеристики са оценени във връзка с пазарните нива. Доходността и възвръщаемостта се наблюдават с течение на времето и следенето на пазарната стойност се извършва периодично, подкрепяно от проучвания на пазара за секторите и локацията на интереси. Новите имотни инвестиционни възможности се разглеждат в зависимост от съществуващата стратегия и вариантите за развитие на собствеността са оценени.