Екип Проучване и Анализи

Нашата компания набляга също така на проучване и разработката на съвременни цифрови инструменти, които помагат за:

 • следене отблизо пазара на недвижими имоти в Гърция и Югоизточна Европа
 • информираност относно преобладаващите условия на пазара
 • определяне на тенденции, чрез издаване на тримесечни индекси и прогнози
 • периодично публикуване на пазарни доклади, с което се установява надежден източник на информация  относно основните индустриални сектори
 • провеждане специализирано маркетингово проучване за отделни клиенти
 • проучване и оценка на новите пазари.

Нашата компания инвестира в напредничави технологии, използвани за оценка, ефективно управление на риска, пазарни проучвания и търсене на нови пазарни възможности.

Чрез следните инструменти ние ви предоставяме ценна информация и конкурентно предимство, за да изградите вашия стратегически план и взимате ефективни решения.

 • Редовно актуализирани пазарни доклади (Годишни, Периодични, Специализирани)
 • Жилищни и бизнес индекси помагат за
  • наблюдение на пазара
  • определяне на тенденции
 • Прогнозите осигуряват важна пазарна информация
  • за прогнозиране стойността на отделен имот и портфейл
  • за изграждане стратегия за продажба
  • за подпомагане на мениджърски решения
 • Aвтоматизиран модел за оценка (AVM, основан на подробна база данни за изготвяне на оценки
  •  за разнообразни приложения:
  • наблюдение стойността на портфейла необслужвани кредити на дневна/ тримесечна, полугодие или годишна база
  • взимане на ефективни стратегически решения относно единични имоти или портфейл при преговори с кредитополучатели за изплащане на задължения и т.н.
 • Оценка на Риск Модели (VaR Models):
  • Риск моделите изследват множество 1-3 годишни сценарии за цените на имотите за отделен имот и голям портфейл в Гърция. 
  • Симулацията изчислява статистически пресмятания за променливостта на цените и осигурява на потребителите обстоен анализ на възможната загуба от имота или портфейла при краен сценарий в специфичен интервал от време. 
  • Позволява да бъде събрана информация за възможността за понижаване на стойността на вашия портфейл и на свой ред да планирате ваша  стратегия за управление
 

 

Годишен Доклад Пазарни Тенденции, Източна Европа

Изтегляне