Техническо обслужване

И АР Би пропърти сървисиз София. Вашият доверен партньор, когато се нуждаете от услуги в областта на недвижимите имоти.

Нашият технически отдел осигурява цялостни управленски решения, като:

  • техническо проучване
  • подготовка на тръжна документация
  • техническо описание и времево планиране на проектите
  • организация на тръжния процес
  • качествен контрол, разходите и графика на изпълнение на проекта
  • приспособяване на сградата и настаняване на наемателите
  • оценки на машини и съоръжения
  • консултации по градоустройство, правна регулация на строителството и кадастрални въпроси